Get Adobe Flash player

Východočeské muzeum v Pardubicích

hrad, zámekmuzeum
adresa:Zámek 2
530 02 Pardubice
telefon:466 799 240
email:vcm (at) vcm.cz
web:http://www.vcm.cz
poznámka:Od konce roku 1997 je zámek postupně znovu uváděn do provozu. Vedle rytířských sálů s nástěnnými malbami tu bude 8 stálých expozic nejhodnotnějších sbírek. Nyní je otevřena expozice sbírky českého skla, hlavně ateliérového skla 20. století, expozice sbírky zbraní, sbírky pohlednic Orbis pictus, numismatická expozice, přírodovědná expozice a expozice sbírky hraček. Následovat budou další (expozice archeologie a historie). K dispozici jsou dva výstavní sály pro krátkodobé výstavy, přednáškový sál, muzejní knihovna se studovnou, k otevření se připravuje kavárna. Současná návštěvnost muzea se pohybuje kolem 40 - 45 tisíc osob ročně. V prostorách zámku se kromě toho koná během roku několik desítek kulturních a společenských programů (návštěvnost 10-15 tisíc osob). Ve svých sbírkách má Východočeské muzeum kolem 800 tisíc kusů sbírkových předmětů.

EXPOZICE
Rytířské sály pardubického zámku
V rytířských sálech 1. patra zámku se dochovaly cenné raně renesanční malby. Podle přání může návštěvník absolvovat prohlídku sálů s výkladem průvodce. Součástí prohlídky rytířských sálů je i Křišťálový betlém. Monumentální, tři a půl tuny vážící plastika je emotivně působícím dílem, kterým spolu se světlem jako by prostupovala tajemnost duchovního prožitku. Prohlídka betlému je součástí prohlídky rytířských sálů.

Expozice české sklářské tvorby
První část expozice je věnována průřezu historickou sklářskou produkcí od 15. do počátku 20. století. Větší část sálu je věnována fenoménu tzv. ateliérové sklářské tvorby – originálním autorským dílům od 30.let 20. století po současnost.

Expozice pohlednic Orbis pictus
V prostorách severního křídla zámku je otevřena stálá výstava pohlednic. Expozice vychází z výjimečně rozsáhlého fondu původně soukromé sbírky paní Květuše Veselé ze Svitav, který představuje jedinečný doklad vývoje pohlednic na území dnešní České republiky, a to od nejstarší emise korespondenčních lístků v Rakousko-Uhersku 1869 až do současnosti.

Expozice zbraní
Na rozdíl od předchozí expozice zbraní jsou zde palné i chladné zbraně vystaveny přibližně ve vyrovnaném poměru od nejstarších až po moderní. Návštěvníci si mohou na funkčních replikách vyzkoušet fungování mechanismů některých zbraní. V tomto směru je naše expozice evropským unikátem.

Numismatická expozice Peníze v Čechách 1520–1620
Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského
Tato expozice je umístěna v reprezentačních renesančních zámeckých sálech. Návštěvníkům nabízí systematický přehled českých mincí od konce středověku do třicetileté války. Vedle honosných stříbrných tolarů a zlatých dukátů, ražených k reprezentačním nebo obchodním účelům, jsou v expozici přiblíženy i ty druhy domácích a zahraničních mincí, kterými se tehdy skutečně v Čechách běžně platilo.

Příroda východního Polabí
Expozice představí návštěvníkům všechny hlavní typy prostředí a krajiny širšího okolí Pardubic. Prostřednictvím velkoformátových fotografií, dioramat, textových tabulí a zvukových záznamů seznámí s druhy živočichů i rostlin, s problematikou vývoje krajinných typů, ochrany přírody a vlivu člověka na ni v historii i v současnosti. Součástí expozice je rovněž výukový program pro školy.

Expozice  hraček  „Bylo, nebylo...“
Dětská hra, hračky a pohádky provázejí dětství v každé době a po celém světě. Nová stálá expozice inspirovaná pohádkami je zpřístupněna návštěvníkům v gotickém sále pardubického zámku.

Kryt v renesančních valech
Možnost prozkoumat neznámý prostor mají návštěvníci každou sobotu v 10.00 a v 15.00 hodin. Z důvodu omezené kapacity je třeba vstupenku včas telefonicky rezervovat na čísle 466 799 271.

Pardubický zámek jako pernštejnská rezidence
Procházka zaměřená na architekturu, výtvarné umění a život ve staletích. Téměř na dotek budete mít umělecké projevy pozdní gotiky a rané renesance, součástí je i prohlídka zámecké kaple. Prohlídku je třeba objednat alespoň 2 dny před termínem na tel. čísle 606 241 128, e-mail slepickova@vcm.cz.

otevírací doba:Celoročně: út - ne 10 - 18 hod.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
vstupné:Zámek: dospělí 100 Kč; žáci, studenti, senioři nad 65 let 50 Kč.
Stálá expozice: dospělí 30 Kč; žáci, studenti, senioři nad 65 let 15 Kč.
Expozice hraček: dospělí 30 Kč; žáci, studenti, senioři nad 65 let 5 Kč.
Rytířské sály: dospělí 50 Kč; žáci, studenti, senioři nad 65 let 25 Kč.
Křišťálový betlém: dospělí 30 Kč; žáci, studenti, senioři nad 65 let 15 Kč.
Kryt civilní obrany: dospělí 100 Kč; žáci, studenti, senioři nad 65 let 50 Kč.
Rodinné vstupné: (2 dospělí + až 2 děti)- pouze celý zámek 200 Kč.
Děti do 6 let a těžce postižení zdarma.
Společná vstupenka Východočeské muzeum a Východočeská galerie (pro dva po sobě jdoucí dny): dospělí 130; žáci, studenti, senioři nad 65 let 65 Kč.
Celý areál zámku - včetně Východočeského muzea a galerie, (pro dva po sobě jdoucí dny): dospělí 120 Kč; žáci, studenti, senioři nad 65 let 60 Kč.
zvýhodněné vstupné:Dospělí 30 Kč; snížené 15 Kč; jedna expozice 7 Kč; jedna výstava 5 Kč.
GPS:N: 50° 2" 27.81'
E: 15° 46" 39.61'
odkaz na mapu

Mapa zobrazuje orientační umístění objektu. Kliknutím na některý z krajů dojde k jeho přiblížení; kliknutím mimo aktivní kraj dojde k návratu mapy na zobrazení celé ČR.© ČSOP 2009