Get Adobe Flash player

CO JE ZELENÁ KARTA ČSOP

Program s názvem Zelená karta ČSOP (dále jen ZK ČSOP) podporuje aktivní přátele přírody a kulturních a historických památek. Chce podpořit a zvýšit zájem veřejnosti o kulturní a přírodní hodnoty naší vlasti a vzbudit ekologické myšlení a další důležité životní hodnoty, které překračují běžný rámec konzumní společnosti. Vychází vstříc rozdílným nárokům a zájmům lidí, kteří se rozhodují, jak naložit se svým volným časem a především podporují návštěvnost kulturních, přírodovědných a historických objektů, turistiku a cestovní ruch v České republice.

Partnery programu jsou muzea, galerie, planetária, hvězdárny, zoologické a botanické zahrady, hrady, zámky, správy jeskyní, ubytovací zařízení, organizace poskytující služby v turistice a cestovním ruchu, nakladatelství a e-shopy. Široké spektrum nabídky se snaží vycházet vstříc jednotlivcům, rodinám s dětmi i kolektivům mládeže.

KOMU JE ZELENÁ KARTA ČSOP URČENA


Program je určen členům Českého svazu ochráncům přírody. Pokud chce člen ČSOP využít slevy, musí se u pokladny prokázat platnou členskou kartou nebo kartou malého ochránce přírody (MOP). Partnerské subjekty mohou, ale nemusí mít informaci o partnerství zveřejněnou na pokladně nebo webu. Měla by však být součástí oficiálního ceníku nebo dalších pravidel pro poskytnutí slevy. Pokud se Vám stane, že Vám partner nechce slevu přiznat a nepodaří se Vám s ním domluvit, neváhejte nás kontaktovat.

Při komunikaci s e-shopem je třeba mít členský průkaz v elektronické podobě (nascanovaný, vyfotografovaný digitálním fotoaparátem). Po vyplnění objednávky a kontaktních údajů je třeba napsat do poznámky informaci o svém členství v ČSOP. Sleva se vztahuje na zboží, ne na poštovné a balné. Pozor, sleva se nezobrazí při objednávce ani v potvrzovacím e-mailu. Je ještě třeba odpovědět na potvrzovací e-mail a k němu přiložit soubor s kopií členského průkazu. V nejbližší době přijde další e-mail s cenou po slevě nebo Vás bude zástupce obchodu kontaktovat elektronicky. V období velké vytíženosti, jako jsou např. Vánoce, nemusí obchod reagovat obratem. Pokud se nikdo neozve během jednoho pracovního dne, neváhejte jej znovu kontaktovat sami.

Postup, jak se stát členem najdete zde.

Členskou průkazku Vám vytvoří  Kancelář ÚVR ČSOP. Na tuto adresu zašlete spolu s žádostí fotografii pasového formátu. Hotovou průkazku Vám pošleme do týdne.

SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Partnerům nabízíme propagaci:

1. Na webových stránkách http://zelenakarta.csop.cz.

V roce 2009 byly zprovozněny samostatné webové stránky, které patří výhradně programu ZK ČSOP. Partnerů programu nabízí možnost uveřejňovat program plánovaných akcí, upoutávky na akce, fotografie a samozřejmě odkaz na jejich webové stránky. Pravidelným prvkem jsou vědomostní soutěže (v roce 2009 například soutěž Dej zelenou poznání), které mají za cíl podpořit zvídavost a zájem o nově nabyté vědomosti formou hry pro malé i velké. Webové stránky jsou každý týden aktualizované a graficky i obsahově se vyvíjejí podle potřeb, požadavků našich smluvních partnerů.

2. Propagace v dalších tiskovinách Českého svazu ochránců přírody

Pravidelně uveřejňujeme článek o spolupracujících organizacích v rubrice Zelená karta v členském časopise Krása našeho domova (náklad 4500 ks, vychází 2x ročně). Časopis je rozesílán zdarma členům ČSOP, partnerům tohoto i dalších programů ČSOP. 
Každý měsíc probíhá rozesílka elektronických informačních bulletinů členům ČSOP e-Depeše.
Informace o partnerech a jejich akcích je součást registrační rozesílky všem členům ČSOP i Základním organizacím ČSOP.
Další informační balíčky s materiály týkající se ochrany přírody a aktuálního dění v ČSOP jsou rozesílány všem členům několikrát v průběhu roku. Součástí rozesílky jsou i nové informace a kalendář akcí našich partnerů Zelená karta ČSOP.

Smluvní partner programu ZK ČSOP se zavazuje:

Spolupracující organizace se podílí na programu Zelená karta ČSOP formou slevy na vstupném nebo jiných službách či zboží pro jednotlivé členy ČSOP, popř. může poskytnout další výhody dle vlastního návrhu.

Můžete se sami zapojit

Budete-li se chtít zapojit a rozšířit program Zelená karta ČSOP o nové partnery, můžete využít tento postup.© ČSOP 2009