Get Adobe Flash player


Archiv aktualit naleznete zde.


ZAJÍMAVÉ AKCE


6. 1. 2016
Chomutovský zoopark
pořádá tradiční Jízdu Tří králů    www.zoopark.cz
Tři králové na koních s malou družinou se v 15:00 hodin pokloní ve Staré Vsi Ježíškovi v jesličkách a vydají se na náměstí 1. máje popřát šťastný rok 2016 primátorovi a všem obyvatelům města. Přijďte se podívat a přispějte libovolnou částkou do kasiček Tříkrálové sbírky Charity České republiky.

Východočeské muzeum v Pardubicích Vás zve na Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek  www.vcm.cz
7. 1. 2016 Cesta k nejposvátnější hoře TIBETU
Zemi velehor s velmi drsným prostředím obývají jedni z nejchudších obyvatel planety.
14. 1. 2016 Pacifická KANADA
Barvy kanadského podzimu objektivem studenta z Vancouveru. Povídání o zemi Indiánů, kde příroda je dosud divoká a medvěd je spolubydlící.
21. 1. 2016 Viva CUBA
Zkušenosti ze tří cyklocest v průběhu 10 let. Jak moc se Kuba změnila politicky, hospodářsky, krajinově i sociálně? Kuba smyslná, živočišná i tajemná.
28. 1. 2016 GRÓNSKO není jen led
Stáda pižmoňů, praskající led, obtížné brody řek, ale i kýčovitě barevná podzimní tundra. Jak žijí Inuité v 21. století?

Přednášky jsou doplněny barevnou obrazovou projekcí a začínají vždy ve čtvrtek v 18 hodin v přednáškovém sále Východočeského muzea na velkém nádvoří Zámku. Vstupné jednorázové 40 Kč, předplatné na celý cyklus 20 přednášek 400 Kč.

13. 1. 2016 od 17 hod.
Východočeské muzeum
Vás zve na Tvůrčí dílnu nešitého patchworku s valentinskou tématikou www.vcm.cz
V příjemné atmosféře a pod vedením zkušených lektorek Lady Queisnerové a Ivy Fuchsové si vlastnoručně vyrobíte dáreček ke svátku zamilovaných. Kromě dobré nálady nepotřebujete nic. Přihlásit se můžete na: bartova@vcm.cz
prostor výstavy "Patchwork" na pardubickém zámku, vstupné 50 Kč

22. 1. 2016 – 28. 2. 2016
Regionální muzeum a galerie v Jičíně Vás zve na výstavu Osamělý chodec Jaroslav Klápště www.muzeumhry.cz
Umělec Jaroslav Klápště byl a je solitérem české malby 2. poloviny 20. století.  Základními tématy jeho tvorby se stala zátiší a krajinomalby. Zlomovou událostí v jeho výtvarném životě byla v polovině 70. let minulého století návštěva starého Mostu. Město bylo tehdy předurčeno k zániku z důvodu důlní činnosti. Právě zde počaly jeho typické vířivé kompozice lidí, předmětů, bortících se domů a křivolakých linií. Kromě malby se J. Klápště intenzivně věnoval i grafice. Přímo mistrně využíval techniku suché jehly.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 21. 1. 2016 od 17 hod. v zámecké galerii jičínského muzea.

do 10. 1. 2016
Východočeské muzeum Vás
zve na výstavu Betlémy vídané i nevídané  www.vcm.cz
Tradiční komorní výstava betlémů na pardubickém zámku představí v období adventu a Vánoc několik historických exponátů, vzniklých na konci 19. a v prvních desetiletích 20. století. Dřevo, vosk, kašírovaný papír, chlebová hmota, tragant, kozákovské minerály a hutní sklo, to je jen malý výčet materiálů, použitých k výrobě vystavených betlémů.
Samostatnou zmínku zasluhuje unikátní pohyblivý skříňkový betlém z r. 1854, dílo Antonína Schauera z Vysokého Mýta, jehož malované figurky udivují detailním propracováním. S ohledem na jeho stáří bude výjimečně předveden v pohybu pouze dne 5. 12. v 10. 15 a ve 14.00 hodin a na Štědrý večer.

do 10. 1. 2016
Regionální muzeum a galerie v Jičíně Vás zve na výstavu Marie Fischerová – Kvěchová: umělkyně dětské radosti  www.muzeumhry.cz
Malířka, ilustrátorka a designérka Marie Fischerová – Kvěchová ovlivnila generace dětí i dospělých. Svými ilustracemi doslova oživila mnoho klasických pohádek jako například Šípková Růženka, O Popelce, Budulínek a další. Její kresby doprovázejí i klasická díla, jejichž příkladem je Babička od Boženy Němcové.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 26. listopadu 2015 od 16 hod. v zámecké galerii.

do 17. 1. 2016

Regionální muzeum a galerie Jičín Vás zve na výstavu Lyžníci, klouzači a ti další aneb zimní sporty na Jičínsku  www.muzeumhry.cz

Zimní sporty vždy patřily mezi oblíbenou zábavu v Jičíně a jeho blízkém okolí. Místní bruslaři, dříve obecně nazývaní klouzači, vyráželi na kluziště upravené na louce u sv. Václava, kde byla voda mělká a rychleji zamrzala. Přímo sáňkařským rájem pak byla před výstavbou vilové čtvrti Čeřovka. Sáňkovalo se i ve městě. Jungmannova ulice byla v zimních měsících uzavřena pro dopravu a umožňovala tak malým i velkým provětrat své saně. Další informace o zimních radovánkách na Jičínsku naleznete na nové výstavě, která se věnuje nejen historii jednotlivých odvětví zimních sportů, ale také jejich rozšíření na Jičínsku od jejich počátků až do 70. let 20. století.

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 4. prosince 2015 od 17 hodin ve výstavní chodbě.


do 17. 1. 2016
Východočeské muzeum v Pardubicích Vás zve na výstavu Zbraně východočeských puškařů   www.vcm.cz
Východočeské muzeum již více než sto let sbírá zbraně východočeských puškařů. V posledních letech se podařilo do sbírky získat další zajímavé zbraně. Muzeum proto připravilo novou výstavu. Najdete v ní palné zbraně od 18. do 21. století. Jedná se o zbraně luxusní i obyčejné, technicky zajímavé i běžné, od výrobců zvučných jmen i od těch, o nichž se téměř nic bližšího neví. Pocházejí z velkých měst, ale i z vesnic, kde bychom výrobce zbraní ani nečekali.


28. 1. 2016 od 17 hodin
Východočeské muzeum v Pardubicích Vás zve na akci Pardubický fotograf Josef Pírka
Unikátní výstava díla slavného pardubického fotografa Josefa Pírky pomalu končí.
Na závěr projektu jsme pro vás připravili malou „derniéru“. Její součástí je poslední komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Mgr. Renátou Tetřevovou v 17 h, následovaná koncertem Souboru lesních rohů Hradec Králové v 18 h v rytířských sálech, který vám přednese lovecké skladby a jezdecké fanfáry z období proslulých parforsních honů. Cena je 50 Kč na oba programy dohromady.


do 31. 1. 2016
Národní zemědělské muzeum Praha Vás zve na výstavu, Půjdem spolu do muzea na betlémy  www.nzm.cz
Betlémy na výstavu zapůjčilo Třebechovické muzeum Betlémů, Národní muzeum a zejména přední čeští betlemáři a sběratelé betlémů.

do 31. 1. 2016
Východočeské muzeum Vás zve na výstavu Patchwork  www.vcm.cz
Tato prastará textilní technika sešívání malých různobarevných kousků látek do geometrických obrazců tak, že spolu tvoří ucelené dílo, okouzlila skupinu lidí z Pardubic a širokého okolí. Centrem jejich setkávání se stal obchod Patchwork Lada. Od roku 2011 pořádají společná šití, pobytové kurzy, šití vánoční dárků, výměnu výrobků i látek a další podobné akce. Vyvrcholením jejich společného zájmu a snažení v letošním roce je uspořádání výstavy v multifunkčním sále pardubického zámku. Východočeské muzeum přidá informace o historii patchworku a s ním spojeného quiltingu, tradiční názvy jednotlivých vzorů, ale i inspirativní náhled do současných možností tvorby s ukázkou návodů a pomůcek. Výstavu doprovodí programy pro veřejnost, mateřské a základní školy.


do 31. 1. 2016
Východočeské muzeum v Pardubicích Vás zve na výstavu Pardubický fotograf Josef Pírka    www.vcm.cz
Bez nadsázky lze říci, že Josef Pírka patřil mezi nejvýznamnější pardubické fotografy a bývá považován za jednoho ze zakladatelů sportovní fotografie. Ačkoli od jeho smrti uplynulo více než sedmdesát let, jeho práce má mezi odbornou veřejností stále mimořádně vysoký kredit. Východočeské muzeum má to štěstí, že ve svých fondech uchovává jedinečné skleněné negativy z fotografovy pozůstalosti.  Převážně z nich je sestavena tato mimořádná prezentace.


od 7. 5. 2016
Východočeské muzeum připravuje otevření nové Historická expozice  www.vcm.cz
Historické dokumenty a množství unikátních exponátů pocházejících ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích přiblíží v nově vybudované expozici návštěvníkům hlavní vývojové etapy dějin Pardubic. Je v nich zachyceno období od první dochované historické zprávy až po rok vzniku Československé republiky. Expozice připomene také některé významné osobnosti neodmyslitelně spjaté s městem. Byli jimi například arcibiskup Arnošt z Pardubic, páni z Pernštejna, stavitel železnic Ing. Jan Perner, první český letec ing. Jan Kašpar a řada dalších.


od 25. 11. 2015
Východočeské muzeum Vás zve na výstavu Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku  www.vcm.cz
Po vstupu do nové archeologické expozice se vydáte na dobrodružnou cestu zpět historií. Provede vás od raného středověku až po dobu pravěkého osídlení v našem regionu. Těšit se můžete zejména na fascinující poklad ze Lžovic, nádherné rekonstrukce žárových hrobů z doby popelnicových polí, jedinečnou plastiku kozla z doby kamenné z Třebosic a na mnoho dalšího.  Součástí expozice bude hmatová stezka, prostřednictvím které zažijete pravěk doslova „na vlastní kůži“. Všichni návštěvníci se budou moci dotýkat keramických, kovových i kamenných replik. Součástí stezky však budou také další atrakce, například modely neolitického domu a pravěké pece. Vnímání archeologie dalším smyslem – hmatem umožní zažít zcela nové pocity.

od 17. 12. 2015
Národní zemědělské muzeum Praha Vás zve na novou stálou expozici Rybářství   www.nzm.cz
Rybářství je velmi moderní, interaktivní expozice, s využitím množství audio-vizuální techniky se zapojením zvukových a animačních technologií, 3D prezentace a rozšířené reality. Oživují ji velká akvária s živými sladkovodními rybami. Návštěvníci tak uvidí např. sumce, štiku, kapra nebo krmné plotice. Dalšími prvky expozice jsou například interaktivní model rybniční soustavy, diorama výlovu rybník, průhled do bobří nory. Expozici doplňují textové panely, ale i dotykové LCD panely s dalšími informacemi.
Tato expozice je první z celé řady, které budou postupně v Národním zemědělském muzeu Praha vznikat. Například pro příští rok se připravuje expozice Lesnictví, Myslivost či Studio gastronomie, v následujícím roce pak expozice Vody, Badatelna, Zemědělství, Potravinářství a venkovní expozice Živá zahrada.

od 1. 5. 2015
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada Vás zve na návštěvu nové expozice Sladkovodní akvária  www.nzm.cz/ohrada
Nová expozice sladkovodních akvárií je součástí stálé expozice „Vývoj rybářství“ na pobočce Národního zemědělského muzea Praha na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Expozice je doplněna o živé ryby a naše vodní rostliny. Výběr druhů odpovídá koncepci muzea; vedle původních druhů našich vod zde budou druhy introdukované i ryby, které se u nás vyskytují pouze v akvakultuře. Půjde tedy o spojení pohledu ekologického s pohledem produkčního rybářství.


© ČSOP 2009