Get Adobe Flash player

Dej zelenou poznání - soutěžní otázky partnerů ZK ČSOP


1. Nakladatelství PLOT
   1.1 Václav Fořtík: Nové testy IQ - Jaké druhy inteligence psychologové rozlišují?
   1.2 Karina Divišová, Martina Podešťová: Agility pro pokročilé - Jaké jsou nejčastější chyby v agility?
   1.3 Petr Janeček: Černá sanitka. To nejlepší - O čem pojednává historka Zmizelý pokoj?
   1.4 Veronika Rubínková: Šumava tajemná - Co viděl Tabákový Petr?
   1.5 Josef Virgil Grohmann: Pověsti z Čech - Co se vyprávělo o Švédech v Křinickém lese?

2. Muzeum Podblanicka - zámek Vlašim
    2.1 V přírodovědné expozici je připomenuto významné naleziště zlata na Podblanicku. Jak se jmenuje?
    2.2 Jaký je počet klenebních polí s freskovou výzdobou v kapli?
    2.3 Kdo je autorem kopie busty Jana Očka z Vlašimi?
    2.4 Z které církevní stavby pocházejí dvě kropenky, umístěné v zámeckém sklepení?

3. Kulturní dům Blaník - Podblanické infocentrum
    3.1 Kde se nachází socha žáby, která byla původně umístěna v kašně před Vlašimským zámkem?
    3.2 Odkud se malíř díval, když maloval vyhlídku na zámecký park? (klorovana rytina od A. Pucherny z r. 1805 - reprodukce v IC Vlašim)
    3.3 V jižním uzavřeném nádvoří zámku bývaly kdysi konírny. Po roce 1948 objekt využívala Lidová škola umění. Na co se tyto prostory využívaly mezitím?
    3.4 Co znázorňují čínské znaky na Čínském pavilonu ve Vlašimi?
    3.5 Co je napsáno na auersperské hrobce?

4. Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
    4.1 Co najdete v ekoobchůdku Podblanického ekocentra ve vitríně nalevo u dveří?
    4.2 Kdo má v expozici ptačích siluet číslo 16?
    4.3 Kdo bydlí v jedné z věží v Podblanické galerii?
    4.4 Koho najdete v Záchranné stanici za klecí s rysem ostrovidem?
    4.5 Komu patří budka nad dveřmi v expozici ptačích budek (čtvrtá zleva)?

5. Relaxační a sportovní masáže - Ivana Mizerovská
   5.1 Čím je zajímavé mé masážní lehátko?
   5.2 Jakým způsobem končí každá masáž?
   5.3 Proč jsem se rozhodla právě pro tento typ masáží?
   5.4 Jaké masážní prostředky používám?

6. Výroba přání, pf a slavnostních oznámení - Petr Mikeš
    6.1 V jakém rozlišení dpi jsou vytvořeny náhledy pf?
    6.2 Jaké jsou přesné rozměry výsledných obrázků určeních pro výrobu fotografie

7. Galerie výtvarného umění v Ostravě
    7.1 Který malíř je autorem obrazu "Revoluce" z roku 1947?
    7.2 Jakou technikou byl namalován obraz Marca Bella "Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a svatým Rochem"?

8. Jeskyně Na Špičáku
   8.1 Z jakého roku pochází první písemná zmínka o jeskyni Na Špičáku?
   8.2 Čím jsou typické chodby v jeskyni?
   8.3 Kolik schodů je v jeskyni?
   8.4 Kdy byla jeskyně poprvé zpřístupněna?
   8.5 Kteří ohrožení živočichové v jeskyni pravidelně zimují?

9. Národní zemědělské muzeum Praha
    9.1 V kterém roce byla otevřena stálá expozice v pražské ústřední budově Národního zemědělského muzea (Kostelní 44, Praha 7) "Jede traktor - sbírka zemědělské techniky NZM"?
    9.2 Ve stálé expozici "Jede traktor - sbírka zemědělské techniky NZM" se nachází i několik historických traktorů původních českých značek. Můžete uvést alespoň jednu z nich?
    9.3 NZM Praha letos uspořádalo již třetí ročník tradiční podzimní slavnosti, jejíž součástí je i košt svatomartinských vín. Víte,  jaký je celý název této slavnosti?
    9.4 Budova NZM v Praze na Letné stojí od roku 1939, společně s vedlejší budovou Národního technického muzea.  Kdo byl jejich hlavním architektem?

10. NZM Kačina - Muzeum českého venkova
     10.1 Jedna z poboček NZM se nachází na zámku Kačina u Kutné Hory (Muzeum českého venkova). Kterému českému šlechtickému rodu tento empírový zámek původně patřil?
     10.2 Jedním ze skvostů zámku Kačina je velká knihovna, ale málokdo ví, že přímo v jejím těsném sousedství se nachází také jedno menší unikátní zařízení. Víte jaké?

11. NZM Čáslav - Muzeum zemědělské techniky
     11.1 Víte jaký je název nejznámější tradiční předváděcí akce historických zemědělských strojů na pobočce NZM v Čáslavi (Muzeum zemědělské techniky) a kdy se pravidelně koná?
     11.2 Ve sbírkách NZM Čáslav jsou také dvě obrovské parní lokomobily, které nesou název dvou významných postav českých dějin - víte jakých ?

12. NZM Ohrada - Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
    12.1 Jeden významný český šlechtický rod vlastnil lovecký zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se dnes nachází pobočka NZM - Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. Víte o jaký rod se jednalo?
    12.2 NZM Ohrada každoročně v červnu pořádá významnou akci v oboru
myslivosti. Znáte její název ? 
    12.3 Ve sbírkách NZM Ohrada (Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství) se nachází také vycpanina posledního medvěda a medvědice) uloveného v Čechách. Můžete uvést přesné datum nebo alespoň letopočet jeho odchytu ?

13. NZM Valtice - Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
     13.1 Jedna z poboček NZM se nachází na jižní Moravě, ve Valticích (Muzeum vinařství, zahradnictví a  životního prostředí).  Její součástí je také unikátní historická sbírka zařízení (nářadí) nezbytného k výrobě vína. Víte o jaká zařízení jde ?
     13.2 Nejoblíbenější a tradiční, každoročně pořádanou výstavou NZM Valtice jsou květiny velmi oblíbené v domácnostech. Víte, o jaké květiny se jedná ?

14. Oblastní muzeum Děčín
     14.1 Jaké sbírky se staly základem pro Oblastní muzeum v Děčíně?
     14.2 Kde původně muzeum sídlilo?
     14.3 Který model lodi z expozice „Dějiny plavby na Labi“ je dosud v provozu v Praze na Vltavě?

15. Oblastní muzeum Děčín - muzejní expozice na zámku Děčín
     15.1 Ve 12. století byl na Děčínské hradě uvězněn a oslepen synovec významného českého knížete. Kterého?
     15.2 Jaká byla funkce Děčínského hradu od 10. století?
     15.3 Který kmen v době Přemyslovců původně sídlil v děčínské oblasti?
     15.4 Z kterých osad v roce 1945 na levém a pravém břehu Labe vzniklo město Děčín?

16. Oblastní muzeum Děčín - pobočka Rumburk
     16.1 Kdo o Rumburské vzpouře napsal povídku a jak se jmenovala? (Ve stálé expozici "Rumburská vzpoura".)
     16.2 Kde jsou pochování popravení vůdci Rumburské vzpoury?

17. Muzeum Českého lesa v Tachově
     17.1 Jedno z nejstarších vyobrazení Tachova je součástí rozměrného obrazu Svatý Florián hasí hořící Tachov. Ve kterém roce byl obraz namalován?
     17.2 V přírodovědné expozici vidíme model vlivu řeky Mže na uspořádání vegetace v blízkosti jaké obce ?
     17.3 Píšťalový orchestrion s měchy z expozice tachovského muzea je výrobkem jaké firmy ?

18. Muzeum Prostějovska v Prostějově
     Stálá expozice „Geologie Prostějovska“
     18.1 Co je důkazem přítomnosti moře v geologické minulosti Prostějovska?
     18.2 Jak se jmenuje nejvýznamnější geologická lokalita z období prvohor (devon)?
     18.3 Jmenujte některé živočichy, které zde nacházíme jako zkameněliny.
     18.4 Známe z Prostějovska i zkameněliny trilobitů?
     18.5 Vrátilo se moře do této oblasti i v třetihorách? Pokud ano, jmenujte některé lokality.
     18.6 Které zkameněliny pocházejí z třetihor?
     18.7 Jaké informace nám poskytuje geologická mapa území?

     Výstava „Zkamenělé stopy“
     18.8 Kdo je na panelech průvodcem celé výstavy?
     18.9 Co je to paleoichnologie?
     18.10 Jaké fosilní stopy známe?
     18.11 Nacházejí se horniny s fosilními stopami i na Moravě? Pokud ano, kde?

19. Technická památka Mlýn v Písečné čp. 35
     19.1 Na stavbu mlýna byl hlavně použit materiál: a) dřevo b) kámen
     19.2 Čím je poháněný mlýn: a) vodním kolem b) turbínou
     19.3 Jak se nazýval lidmi v minulosti mlynář: a) pan otec b) stárek
     19.4 Jakým strojem jsou poháněná mlátící zařízení ve mlýně: a) turbínou b) stabilákem
     19.5 Na jakou vodu je poháněna atrapa vodního kola: a) spodní b) vrchní

20. Hvězdárna v Rokycanech
     20.1 Jaký průměr má kostra nové kopule na Hvězdárně v Rokycanech?
     20.2 Mohou nastat dvě zatmění slunce v jednom kalendářním měsící? Vysvětlete za jakých podmínek.
     20.3 Jaká je průměrná doba opakování zatmění Slunce pro jedno konkrétní místo na zemském povrchu?

21. Hvězdárna v Úpici
     21.1 Popište z čeho se zkládá speciální planetárium pro nevidomé, které Hvězdárna v Úpici pořídila v r. 2008?
     21.2 Ve kterém roce byla zřízena lokální seismická stanice v Úpici a jakými přístroji pro zaznamenávání údajů byla původně vybavena?

22. Hvězdárna Vsetín
     22.1 Kde (v jakém závodě) byla zhotovena kovová konstrukce kopule Hvězdárny Vsetín?
     22.2 Jaký byl průměr hlavního zrcadla u prvního zrcadlového teleskopu ve Hvězdárně Vsetín a kdo teleskop zkonstruoval?

23. Botanická zahrada Liberec
     23.1 Co se převážně v Botanické zahradě v Liberci pěstovalo v období obou světových válek?
     23.2 K čemu slouží tzv. "záchranné centrum pro rostliny"?
     23.3 Z jakéhoo zdroje pochází z větší části orchideje vystavené v Botanické zahradě Liberec?

24. Bionebe e-shop
     24.1 Z jakého státu se do ČR dováží kvetoucí čaje NUMI?
     24.2 Jaký chemický prvek neobsahují indukční žárovky?
     24.3 Jaké ovoce obsahuje nejvíce antioxidantů a vitamínu C?
     24.4 Které rostlině jsou připisovány protirakovinové účinky?
     24.5 Které dva produkty z našeho e-shopu je vhodné podávat po užívání antibiotik?
25. Záchranná stanice pro živočichy Vlašim
     25.1 Jak se jmenuje rys ostrovid chovaný v Záchranné stanici ve Vlašimi?
     25.2 Jaké je nejčastější zranění dravců, kteří jsou jakožto trvale handicapovaní drženi v expozici Záchranné stanice ve Vlašimi?
     25.3 Umějí krkavci velcí, kteří jsou drženi v expozici Záchranné stanice ve Vlašimi, mluvit?
     25.4 Kolik ježků každoročně přijme Záchranná stanice ve Vlašimi?

26. Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o.
     26.1 Nedílnou součástí děčínské zoo je již tři roky Expozice Rajské ostrovy v centru města Děčína, která nabízí netradiční pohled do podmořského světa, ale i oblastí deštných pralesů, mangrovových pobřeží či pouští. Jedna z expozice se věnuje nočním živočichům. Jak se jmenuje primát, kterého zde můžete spatřit?
     26.2 V děčínské zoo můžete vnímat všemi smysly. Umožňují to speciální interaktivní tabule, ze kterých lze pohledem, čichem i hmatem načerpat mnoho nových a zajímavých informací o vybraných zvířatech. Kterého živočicha máte možnost takto blíže poznat hned v úvodu prohlídky zoo?
     26.3 V horní části děčínské zoologické zahrady najdou návštěvníci rozsáhlou expozici Českosaského Švýcarska, která představuje faunu nejsevernějšího českého národního parku. Kromě rysů, jezevců, lišek, dravců a pěvců je zde možné spatřit také vlky eurasijské. Kolik jich Zoo Děčín chová a jakého jsou pohlaví?

27. Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Dům umění, Masarykovo nám.c11, Znojmo
     27.1 Kde byla nalezena umělecky i historicky unikátní Znojemská Madona ze 14.století?

28. Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Minoritský klášter, Přemyslovců 6, Znojmo
     Z expozice neživé přírody:
     28.1 Ve sbírkách muzea se nachází několik druhů přírodních skel vzniklých při srážkách Země s planetkami. Jeden druh takového skla se nachází přímo na Znojemsku. Jak se toto sklo nazývá?
     28.2 V mineralogické části expozice je umístěna velmi pěkná srostlice sádrovcových krystalů připomínající svým tvarem jedno z písmen tiskací abecedy. Jakému písmenu se sádrovcová srostlice podobá?

      Z expozice živé přírody:
      28.3 Středně velký hlodavec obýval kdysi hojně meze a pastviny Znojemska i jiných zemědělských oblastí. Dokonce byl považován za vážného "hospodářského škůdce". Se zánikem pasených krátkostébelých trávníků z naší krajiny téměř vymizel, dnes je kriticky ohrožený a obývá různá "náhradní" prostředí, třeba travnatá letiště. Víte, o jaký druh se jedná? (Pomůcku najdete ve vitrině "Stepní ostrůvky" v expozici Živá příroda Znojemska.)
      28.4 Plši jsou zajímaví hlodavci s velmi svérázným způsobem života. Od běžných "myší" se odlišují třeba složením potravy nebo schopností zimního spánku (hibernace). Jaké je jejich základní životní prostředí?
      28.5 Jak se jmenuje výrazná, modře kvetoucí rostlina vřesovišť, kvetoucí v časném jaře (najdete ji na obrázku v expozici)?

29. ZOO-park Vyškov
     29.1 Po zooparku je rozmístěno několik plastik sloužících jako atrakce pro děti - jaké zvíře předtavuje plastika vedle prolézačky "kravský povoz?  
     29.2 Mezi výběhy Afrika a Asie je umělé jezero s vodním ptactvem - kolik hnízdních budek se tam nachází?
     29.2 Napište co je uvedeno na obrazové tabuli u expozice králíků - od kdy je králík domácí chován pro maso a kožešinu?
     29.3 Jaké obrazové tabule se nacházejí v průčelí pavilonu hrabavé drůbeže?
     29.4 Na "Dvorečku naší babičky" chováme jedno plemeno tura domácího - které to je?

30. Mladečské jeskyně
     30.1 Před kolika tisíci lety obýval Mladečské jeskyně cromagnonský člověk?
     30.2 Jak se jmenuje největší stalagmit Mladečských jeskyní?

31. Muzeum T. G. M. v Lánech
     31.1 Jaký citát charakterizuje T.G. Masaryka v části expozice T. G. Masaryk a rodina v prvním patře muzea"?

32. Muzeum T. G. M. v Rakovníku
     32.1 Expozice příroroda - Ve které geografické oblasti okresu naleznete naši největší sovu a jak se jmenuje?
     32.2 Expozice archeologie- Najděte pazourkový listovitý hrot z lokality Povlčín - čím je zajímavý?
     32.3 Vyjmenujte hrady, které vznikly ve druhé polovině 13. století na území přemyslovského loveckého hvozdu?
     32.4 Kde se nacházel manský dům, jaké okolnosti doprovázely jeho zánik a jaké významné památky se v něm zachovaly?

33. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
     33.1 Co se nacházelo v horních Roztokách v první polovině 19. století?
     33.2 Kde najdete portrét F. A. Braunera a kdo je jeho autor?
     33.3 Odkud pochází renesanční zvon na nádvoří roztockého zámku?
     33.4 Kdo je autorem sochy Zamyšlení v zámeckém parku?

34. Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
     34.1 Kdo daroval Čapkovu Strž (usedlost) k doživotnímu užívání Karlu Čapkovi?
     34.2 V jaké podobě se nachází  pracovka K. Čapka v prvním patře?

35. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
     35.1 Jak se jmenuje trilobit, pojmenovaný po matce Joachima Barranda?
     35.2 Který amatérský paleontolog 19. Století se zasloužil o propagaci zkamenělin na Rokycansku?
     35.3 Kdo byl předlohou pro vytvoření figurin v muzejní expozici bydlení?
     35.4 Která stolařská firma z Rokycan vyrobila muzejní kuchyni?
     35.5 S kterou  známou postavou se můžete setkat Dobřívské muzejní expozici?
     35.6 Jaké mince našli obyvatelé Podmokel v kotlíku na břehu potoka?

 
© ČSOP 2009